Što je ROI

 • 27. 04. 2024.
 • čitanja

Bilo da se radi o lansiranju novog proizvoda, marketinškoj kampanji ili bilo kojoj vrsti poslovnog ulaganja, važno je razumjeti koliko se zapravo dobiva u odnosu na uloženo.

Ovdje na scenu stupaju tri slova koja formiraju pojam od ključne važnosti za svakog poduzetnika i menadžera – ROI.

Skraćenica ROI stoji za ‘Return on Investment’, odnosno povrat ulaganja, i predstavlja ključni pokazatelj financijske uspješnosti ulaganja.

ROI

U ovom blogu dublje ćemo uskočiti u to što je ROI, kako ostvariti povrat ulaganja, razloge zbog kojih je važan za vaše poslovanje, te kako ga možete izračunati i interpretirati kako biste donosili informiranije odluke koje će potaknuti rast i profitabilnost vašeg poslovanja.

Što je ROI zapravo

ROI, ili povrat na ulaganje, je mjera koja se koristi za procjenu efikasnosti ili profitabilnosti ulaganja.

Koncept ROI je izuzetno važan u poslovnom svijetu jer omogućava tvrtkama i pojedincima da procijene koliko efikasno njihova sredstva rade za njih.

ROI je povrat ulaganja

Drugim riječima, ROI im pomaže da shvate da li se novac koji su uložili u određeni projekt, kampanju ili investiciju isplati kroz povrat sredstava ili dobit.

ROI je značajan iz nekoliko razloga. Prvo, pruža jasan i jednostavan pokazatelj uspješnosti ulaganja, što je korisno za donošenje odluka o budućim investicijama.

Ako je ROI pozitivan, to je indikacija da ulaganje donosi više novca nego što je uloženo, što je očigledno povoljno.

Ako je ROI negativan, to znači da ulaganje nije uspješno i da gubi novac.

Drugo, ROI pomaže u uspoređivanju različitih ulaganja. Budući da se izražava kao postotak, ROI omogućava usporedbu povrata različitih vrsta ulaganja, čak i ako se radi o potpuno različitim industrijama ili veličinama projekata.

To je posebno korisno za investitore i tvrtke koje razmatraju više mogućnosti ulaganja i trebaju odabrati najisplativiju.

ulaganje

Na kraju, iako je ROI vrlo koristan alat za procjenu uspješnosti ulaganja, važno je razumjeti da ne uzima u obzir vremenski aspekt ulaganja ni specifične rizike povezane s ulaganjem.

Stoga, iako je povrat na ulaganje izvrstan početni pokazatelj, uvijek bi trebao biti dio šire analize koja uključuje razmatranje svih aspekata i potencijalnih implikacija ulaganja.

Kako se mjeri ROI

Mjerenje ROI-a uključuje procjenu dviju ključnih komponenti: dobiti koju ste ostvarili od ulaganja i iznosa koji ste izvorno uložili. Evo kako se to obično radi u praksi, pojednostavljeno:

Određivanje dobiti od ulaganja

Prvi korak je utvrditi koliko ste zaradili od ulaganja. To uključuje oduzimanje izvornog iznosa ulaganja od trenutne vrijednosti ulaganja. Ako je vrijednost ulaganja porasla, razlika predstavlja vašu dobit.

rast povrata na ulaganje

Usporedba dobiti s izvornim ulaganjem

Nakon što ste odredili dobit, uspoređujete je s izvornim iznosom koji ste uložili. Ovo vam omogućuje da vidite koliko ste dobiti ostvarili u odnosu na početni iznos.

Izražavanje kao postotak

ROI se često izražava kao postotak kako bi se omogućila jednostavna usporedba između različitih ulaganja ili projekata. To se postiže dijeljenjem dobiti s izvornim ulaganjem i množenjem s 100 kako bi se dobila vrijednost u postocima.

Primjer

Ako ste uložili 1000 jedinica valute u projekt i kasnije prodali svoj udio za 1200 jedinica, vaša dobit bi bila 200 jedinica. Kako izračunati? Da biste dobili ROI, podijelite dobit (200 jedinica) s izvornim ulaganjem (1000 jedinica), što daje 0,2. Kada to izrazite kao postotak (množenjem s 100), dobivate ROI od 20%.

neto profit podijeli s troškovima ulaganja x 100

Važno je imati na umu da ovaj pristup pruža brzu ocjenu učinkovitosti ulaganja, ali ne uzima u obzir faktore kao što su vrijeme ulaganja i vanjske varijable koje mogu utjecati na vrijednost ulaganja.

Dodatne analize, poput neto sadašnje vrijednosti (NPV) ili unutarnje stope povrata (IRR), mogu pružiti dublji uvid u učinkovitost ulaganja s obzirom na te faktore.

Kako ostvariti povrat ulaganja

Ostvarivanje pozitivnog ROI-a je ključni cilj za svakog investitora ili poduzetnika. To znači da ulaganje generira više novca nego što je izvorno uloženo. Da biste ostvarili pozitivan ROI, važno je pratiti nekoliko strateških koraka i najboljih praksi:

1. Detaljno planiranje i istraživanje

Analizirajte tržište: Razumijevanje tržišnih trendova i potreba ciljane publike može vam pomoći identificirati profitabilne prilike.

Procijenite rizike: Svako ulaganje dolazi s određenim rizikom. Važno je procijeniti potencijalne rizike i razviti strategije za njihovo ublažavanje.

obrana protiv rizika

2. Odabir pravih ulaganja

Diverzifikacija: Ne stavljajte “sva jaja u jednu košaru”. Diverzifikacijom ulaganja smanjujete rizik i povećavate šanse za pozitivan ROI.

diverzifikacija ulaganja

Kvaliteta nad kvantitetom: Birajte ulaganja koja imaju snažne temelje i potencijal za rast, umjesto da lovite brzu zaradu bez dubokog razumijevanja.

3. Upravljanje troškovima

Kontrola troškova: Držite troškove pod kontrolom kako bi se povećala profitabilnost ulaganja. To uključuje optimizaciju operativnih procesa i pregovaranje o boljim uvjetima s dobavljačima.

Efikasnost: Tražite načine za povećanje efikasnosti u svakom aspektu poslovanja, od proizvodnje do distribucije i marketinga.

Bitno je koristiti ROI kao osnovnu metriku za praćenje, a zatim raditi prilagodbe.

4. Kontinuirano praćenje i prilagodba

Pratite performanse: Redovito analizirajte kako vaša ulaganja napreduju i usporedite ih s očekivanjima i industrijskim standardima.

Budite spremni na prilagodbu: Ako nešto ne ide po planu, budite spremni brzo se prilagoditi. To može uključivati promjenu strategije, preusmjeravanje resursa ili čak odustajanje od neisplativih ulaganja.

5. Dugoročni fokus

Strpljenje: Ulaganja često zahtijevaju vrijeme da bi se ostvario značajan povrat. Fokus na dugoročne ciljeve umjesto na kratkoročne dobitke može biti ključan za uspjeh.

strpljenje je bittno za dugoročne rezultate i povrate investicije

Reinvestiranje dobiti: Umjesto da isplaćujete svu dobit, razmislite o reinvestiranju dijela dobiti u nove prilike koje mogu generirati dodatni ROI.

Pozitivan ROI nije zagarantiran, ali s pravim pristupom, detaljnim planiranjem, i kontinuiranim učenjem i prilagođavanjem, možete povećati svoje šanse za uspjeh. Pametno investiranje zahtijeva disciplinu, strpljenje i spremnost na učenje iz iskustva.

Mjerenje SEO uspjeha putem ROI-a

Mjerenje uspjeha SEO (Search Engine Optimization) aktivnosti kroz ROI (Return on Investment) predstavlja ključan korak u procjeni isplativosti i učinkovitosti vaših SEO strategija.

Kako bi se to postiglo, potrebno je identificirati specifične ciljeve, pratiti relevantne metrike, i izračunati financijski povrat. Evo koraka kako to učiniti:

1. Definirajte ciljeve SEO kampanje

Prvi korak u mjerenju ROI-a za SEO je jasno definiranje ciljeva vaše kampanje. Ti ciljevi mogu uključivati povećanje organskog prometa, poboljšanje pozicije ključnih riječi u pretraživačima, povećanje stope konverzije, ili bilo koji drugi cilj koji direktno doprinosi vašem poslovanju.

seo analiza i optimizacija

2. Praćenje i mjerenje ključnih SEO metrika

Nakon postavljanja ciljeva, važno je pratiti relevantne metrike koje će vam pomoći mjeriti napredak. Ove metrike mogu uključivati:

 • Organski promet
 • Pozicije za ključne riječi
 • CTR (Click-Through Rate) iz SERP-a (Search Engine Results Pages)
 • Broj i kvalitetu backlinkova
 • Stope konverzije za organski promet

 

Korištenje alata kao što su Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs ili slično, može vam pomoći u praćenju ovih metrika.

3. Atribucija prihoda SEO aktivnostima

Da biste izračunali ROI, potrebno je dodijeliti financijsku vrijednost vašim SEO aktivnostima. To uključuje razumijevanje kako organski promet doprinosi vašem ukupnom prihodu.

Možete koristiti modele atribucije kao što su last-click, first-click, ili multi-touch atribucija, ovisno o tome što najbolje odgovara vašem poslovnom modelu.

pracenje performansi ulaganja

4. Analiza i optimizacija

Korištenjem dobivenih podataka o ROI-u, možete analizirati koje SEO strategije i taktike najbolje funkcioniraju i koje bi možda trebalo prilagoditi ili u potpunosti izbjegavati.

Ovo bi trebao biti kontinuirani proces gdje se strategije prilagođavaju na temelju povratnih informacija i mijenjajućih trendova na tržištu.

Mjerenje ROI-a za SEO je izazovno zbog dugoročne prirode i kompleksnosti SEO strategija, ali pruža ključne uvide u to kako organski pretraživački promet doprinosi ukupnom poslovanju i omogućava informirano donošenje odluka o budućim marketinškim investicijama.

analiza seo

Zaključak

Mjerenje ROI-a marketinških aktivnosti je ključan proces za razumijevanje vrijednosti i učinkovitosti vaših marketinških napora.

Kroz jasno definirane ciljeve, precizno praćenje relevantnih metrika i pažljivo dodavanje financijske vrijednosti SEO aktivnostima, moguće je izračunati povrat investicije koji omogućava dublji uvid u to kako SEO doprinosi općem uspjehu vašeg poslovanja.

Za sva pitanja vezana za vaš marketinški ROI ili uspostavljanje efikasnijih kampanja pozivamo vas da se javite na broj telefona +385998467067 ili putem kontakt forme.  iQ – agencija za marketing, stoji vam na raspolaganju.

Pretplatite se na Newsletter.

Budite u toku s novostima.


  Pretplatite se na Newsletter.

  Hvala što ste se pratplatili na naš newsletter.

  Amir Kashiba
  Amir Kashiba

  Vlasnik iQ - Agencije

  Amir Kashiba je osnivač i vlasnik iQ – Agencije za Marketing, koju je osnovao 2014. godine u Osijeku. Amir je strastveni obožavatelj marketinga…

  Slične teme