Andrea Perković

O Andrei

Andrea Perković

BIOGRAFIJA

Andrea Perković je iskustvo u online poslovanju krenula stjecati još davne 2014. godine, te svoju strast pronalazi na društvenim mrežama, kao i kreiranju sadržaja i strategija za klijente, te edukaciji.

Trenutno iza sebe broji suradnju s više od 50 različitih klijenata iz širokog spektra djelatnosti, što joj omogućuje brzu prilagodbu na današnjem tržištu, ali i nos za istraživanje i prikupljanje informacija koje klijentima pomažu u njihovom cjelokupnom poslovanju; i podižu ga na viši nivo. 2022. godine otvara vlastitu tvrtku, te nastavlja svoj rad kao Social Media Manager i strategist, a istovremeno je i vrijedan član tima u ulozi Project Managera gdje čitavom timu osigurava sve potrebne informacije i brine se da se sav posao i komunikacija prema klijentima obavlja na najvišem standardu i unutar dogovorenog vremena.

Smatra da učenje traje cijeli život, stoga koristi svaku priliku za unapređivanje svojih vještina i znanja kako bi se što bolje mogla prilagoditi aktualnim trendovima. te svojim klijentima omogućiti prednost na tržištu.

Social media profiles

ČLANCI AUTORA