Opći uvjeti korištenja

  • 14. 10. 2022.
  • čitanja

Korištenjem web stranice https://iq-agency.hr/ smatrat će se kako je svaki korisnik u svakom trenutku upoznati s Uvjetima korištenja koji su ovdje navedeni, te kako ih potpuno razumiju i prihvaćaju spomenute. IQ – Agencija za Digitalni Marketing će zadržati pravo izmjene sadržaja spomenute uvjete korištenja prethodno navedene web stranice bez da je dužan prethodno o tome obavijestiti korisnika. IQ – Agencija za Digitalni Marketing nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu radi spomenutih promjena.

Svrha web stranice IQ – Agencije za Digitalni Marketing je da pruži sadašnjem i  budućem korisniku usluga kao što su primjerice informacija o ponudi, načinima pružanja usluga, sadržaju i procedurama pružanja usluga, pravilima za korištenje usluga, te kontaktu. U tom smislu IQ – Agencija za Digitalni Marketing nastojat će u svakom trenutku dati svojim korisnicima potpunu i točnu informaciju.

IQ – Agencija za Digitalni Marketing odriče se svake odgovornosti koja bi na bilo koji način bila vezana uz korištenje spomenute web stranice od strane korisnika zbog uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili nekoj trećoj strani u vezi sa spomenutim.

Odricanjem odgovornosti, IQ – Agencija za Digitalni Marketing, nema cilj smanjiti svoju odgovornost vezanu uz postupanje koje je u skladu sa Zakonskim propisima. IQ – Agencija za Digitalni Marketing nastojat će smanjiti sve tehničke greške prilikom korištenja https://iq-agency.hr/, no ne može garantirati da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupna, niti će moći odgovarati za eventualnu nedostupnost spomenute web stranice.

IQ – Agencija za Digitalni Marketing ne odgovara za sadržaj, kao ni za raspoloživost ostalih stranica na koje se upućuje kroz poveznice. Sadržaj koji je objavljen na web stranicama nije dopušteno reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe, bez izričite dozvole IQ – Agencije za Digitalni Marketing.


Dopušteno je postaviti poveznicu na https://iq-agency.hr/ ili njenog sastavnog dijela na druge web stranice.